Bayram Haftası Ek Ders Nasıl Yazılmalıdır?
18.06.2019

Bayram Haftası (03-07 Haziran 2019) idarecilere, sınıf öğretmenlerine ve rehber öğretmenlere ek ders nasıl yazılmalıdır?

 

Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 2. maddesinde

 

Madde 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar denilmektedir.

 

2006/11350 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 25. maddesinin 3. fıkrasında

 

(3) Bu Kararın (Değişik İbare-BKK 2017/10010) 10, 14 ve ek maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve 3 üncü fıkraları uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez hükmü yer almıştır.

 

Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanlığı Personel Ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 18 Nisan 2019 tarih ve 70560 sayılı İdari İzin konulu yazılarında idari tatilin günleri belirtilmiştir.

 

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

 

03 Haziran 2019 ve 07 Haziran 2019 tarihleri ders yılı içerisinde olup Toplu Sözleşme ve Ek Derslere ilişkin karar hükümlerine göre;

 

1- İdarecilerden herhangi bir ek ders kesintisi yapılmamalı, ek dersleri kesintisiz yazılmalıdır.

2- Rehber öğretmenlerin ek derslerinden kesinti yapılmamalı, 03 Haziran Pazartesi ve 07 Haziran Cuma günlerine ek dersleri tam yazılmalıdır. (Ek Derslere İlişkin Karar 25/3. madde)

3- Normal eğitim yapılan okullarda yarım gün uygulamaları 4 saat, ikili eğitim yapılan okullarda 3 saat olduğundan sınıf öğretmenleri buna göre değerlendirilmeli ve maaş karşılığı doldurulmadığı için normal ek ders yazılmamalıdır.

Fakat normal eğitim yapılan okullarda Pazartesi (4 saat) ve Cuma (6 saat) günleri toplam 10 saat yapılmış olacağından (idari izinli sayılan süre) hazırlık  ve planlamadan 1 saat ek ders yazılmalıdır. (Toplu Sözleşme 2. madde)

Yazar: İlker GEDİK Eklenme Tarihi: 18.06.2019 Güncellenme Tarihi: 2019-06-18 18:58:05  
Merkezi Sınavlarda Yardımcı Engelli Gözetmen Ödemesi Kimlere Yapılır?
Tarih: 22.06.2020

Merkezi sınavlarda yardımcı engelli gözetmen ödemesi hem başkana hem gözetmene mi yapılır?... Devamı...

 

Covid-19 Nedeniyle Tatil Edilen Günlerde Yüksek Lisans Ve Doktora Yapanlara Artırımlı Ek Ders
Tarih: 22.06.2020

Covid-19 nedeniyle tatil edilen günlerde yüksek lisans ve doktora yapanlara %5 ve %15 artırımlı ek ders ödemesi yapılır mı?... Devamı...

 

İdari İzinli Günlerde (Covid-19) İzinden Dönüp Göreve Başlayanlara Ek Ders Ücreti Ödenir M
Tarih: 18.04.2020

İdari izinli günlerde (Covid-19) izinden dönüp (aylıksız izin, doğum sonrası analık izni vb.) göreve başlayanlara ek ders ücreti ödenir mi?... Devamı...

 

Nisan Ayında Ek Dersler Nasıl Hesaplanacak?
Tarih: 28.03.2020

İYEP, destek eğitim, evde eğitim vb. eklenecek mi?... Devamı...

 

İdari İzin Günlerinde İYEP,DYK Ücretleri Ödenir Mi?
Tarih: 25.03.2020

İdari izin günlerinde İYEP, DYK ücretleri ödenir mi?... Devamı...

 

SON EKLENEN MEVZUATLAR
SON EKLENEN HABERLER
BAĞLANTILAR
Bugün ziyaretçi | Toplam ziyaretçi
48 424944