KHK İle Kadroya Geçen Öğretmenlere 8 Yıla 1 Kademe Uygulaması Ne Zaman Uygulanır?
07.06.2019

632 sayılı KHK ile kadroya geçen öğretmenlerden 8 yıl disiplin cezası almayanlara 1 kademe ilerlemesi uygulaması ne zaman uygulanır?

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinde

Madde 64 – (Değişik: 13/2/2011-6111/100 md.)

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır denilmektedir.

 

Ayrıca Devlet Personel Başkanlığının 05/11/2013 tarih ve 20587 sayılı görüş yazılarının mütalaa kısmında

 

- 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilen personelde herhangi bir sicil notu uygulaması söz konusu olmadığından göreve başlamalarını müteakip sekizinci yılını doldurmaları ve herhangi bir disiplin cezası almamaları durumunda bir kademe ilerlemesi uygulanacağı,


- 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 5 inci bendinde de belirtildiği üzere kademe ilerlemesi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın personelin sekiz yılı tamamlaması durumunda, hak kazandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygulanacağı, yani tüm personelin yılbaşında toplu olarak herhangi bir kademe ilerlemesi almasının söz konusu olmadığı mütalaa edilmektedir denilmiştir.

 

Görüş yazısından da anlaşılacağı üzere, 8 yıl disiplin cezası almayanlara verilecek kademe ilerlemesi uygulaması için 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 25 Şubat değil personelin kademe ilerlemesini hak kazandığı tarih dikkate alınmalıdır. Ayrıca bu uygulamanın yılda bir sefer toplu olarak uygulanması da yasal dayanağı olmayan yanlış bir uygulamadır.

 

632 sayılı KHK ile kadroya geçen öğretmenlere geçmişe dönük hakları verilmesine rağmen, 8 yıl disiplin cezası almayanlara 1 kademe ilerlemesi hakkı sicil puanları olmadığı için tanınmamış ve bu uygulama için kadroya geçiş tarihleri olan 14.06.2011 tarihi (25.02.2011'den sonra göreve başlayanlar) esas alınmıştır.

 

Devlet Personel Başkanlığının görüş yazıları ve dilekçe örneği için aşağıdaki linki tıklayınız.

 

http://ilkergedik.net/dokuman-detay.php?id=158&cat_id=10

Yazar: İlker GEDİK Eklenme Tarihi: 07.06.2019 Güncellenme Tarihi: 2019-06-09 19:37:20  
Merkezi Sınavlarda Yardımcı Engelli Gözetmen Ödemesi Kimlere Yapılır?
Tarih: 22.06.2020

Merkezi sınavlarda yardımcı engelli gözetmen ödemesi hem başkana hem gözetmene mi yapılır?... Devamı...

 

Covid-19 Nedeniyle Tatil Edilen Günlerde Yüksek Lisans Ve Doktora Yapanlara Artırımlı Ek Ders
Tarih: 22.06.2020

Covid-19 nedeniyle tatil edilen günlerde yüksek lisans ve doktora yapanlara %5 ve %15 artırımlı ek ders ödemesi yapılır mı?... Devamı...

 

İdari İzinli Günlerde (Covid-19) İzinden Dönüp Göreve Başlayanlara Ek Ders Ücreti Ödenir M
Tarih: 18.04.2020

İdari izinli günlerde (Covid-19) izinden dönüp (aylıksız izin, doğum sonrası analık izni vb.) göreve başlayanlara ek ders ücreti ödenir mi?... Devamı...

 

Nisan Ayında Ek Dersler Nasıl Hesaplanacak?
Tarih: 28.03.2020

İYEP, destek eğitim, evde eğitim vb. eklenecek mi?... Devamı...

 

İdari İzin Günlerinde İYEP,DYK Ücretleri Ödenir Mi?
Tarih: 25.03.2020

İdari izin günlerinde İYEP, DYK ücretleri ödenir mi?... Devamı...

 

SON EKLENEN MEVZUATLAR
SON EKLENEN HABERLER
BAĞLANTILAR
Bugün ziyaretçi | Toplam ziyaretçi
48 424944