Velilerin Okula Giriş-Çıkışları İçin Kısıtlama Yapılır Mı?
08.10.2017

Velilerin okula giriş-çıkışlarında kısıtlama yapılır mı? Bu durumla ilgili düzenlemeye gidilir mi?

 

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22.07.2016 tarih ve 7844294 sayılı Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri konulu yazılarında dikkat edilmesi gereken hususlara şu şekilde yer verilmiştir:

 

B) Binalara Giriş ve Çıkışların Kontrolü

a) Bina girişlerinden itibaren bütün alanlarda, kontrolü kolaylaştırmak için personele verilen “Daimi Giriş Kartı” mesai süresince sol yakaya veya boyuna takılı olarak taşınacaktır.

b) Birim amirince çalışma saatleri içinde ve dışında olmak üzere, giriş kapılarından hangilerinin açık ve/veya kapalı bulundurulacağı, hangi kapıdan ziyaretçilerin giriş yapacağı tespit edilecek ve buna göre uygulama yapılacaktır. Kontrol dışı giriş ve çıkışlara izin verilmeyecektir.

c) Okul bahçesine hiçbir surette araç alınmayacaktır. Öğrenci servis araçlarına ayrılan alan dışında park yapılmayacaktır.

d) Ziyaretler, çalışan personelin bürosunda/odasında yapılacak ise; müracaat görevlisi, ziyaretçinin hangi servisle işi olduğunu, kimi ziyaret edeceğini soracak, ilgili personelden teyit aldıktan sonra ziyaret sebebini ziyaretçi defterine yazacak, ziyaretçinin kimliğini alarak kayıt edecek, ziyaretçi giriş kartını verecektir. Ziyaretçi giriş kartının, ziyaret süresince sol yaka veya boyuna takılı olarak taşınması ve ziyaret sonunda iade edilmesi sağlanacaktır.

e) Çalışma saatleri dışında, herhangi bir sebeple kuruma girmek isteyen personelin amirleri tarafından, merkez teşkilatında Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari İşler Daire Başkanlığına, taşra teşkilatında ise birim amirlerine veya güvenlikten sorumlu birime önceden bildirilecektir. Giriş çıkışlar kayıt altına alınacaktır. Kayıtlar güvenlik ve müracaat memurluğundaki “Kayıt Defterine” işlenecek ve defterler ilgili personel tarafından imzalanacaktır.

C) Kontrol İşlemleri

a) Hizmet binalarına giriş yapan ziyaretçilerin, giriş ve çıkışları mutlaka güvenlik ve müracaat memuru refakati ile sağlanacaktır. Güvenlik ve müracaat memurları dışarıdan gelenlerin eşyalarını arayabilecektir.

b) Güvenlik ve müracaat memurları, ziyaretçilere ait olan silah, tabanca, bıçak, paket vb. eşyaları tutanakla teslim aldıktan sonra ziyaretçi giriş kartı verecektir.

c) Güvenlik ve müracaat memurları, bina ve eklentilere; elektrik, su, hava gazı ve kalorifer bakım – onarım vb. amaçlarla gelen kişilerin tamir takımlarını, taşıdığı çanta ve torbalarını, araç ve gereçlerini girişte kontrol edecektir. Onarım süresince kontrol amacıyla refakatçi bir personel verilecektir. Bu gibi personele geçici giriş kartları verilecek, iş bitiminde giriş kartı geri alınacaktır.

d) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatındaki bina ve eklentilerinde, her birim veya ünite amiri, kendi birimlerine ait çalışma odalarında ve bu odaların giriş-çıkışa açıldığı koridorlarda, her gün için birer nöbetçi personel görevlendirecektir. Nöbetçiler; görevli öğretmenler ve şef dâhil diğer alt unvandaki memur ve işçilerden oluşacak, aylık nöbet çizelgeleri dosyada muhafaza edilecektir.

e) Nöbetçi Personelin Görevleri Şunlardır:

1) Personelin görevi sabah mesai ile başlar, akşam mesai bitiminde tamamlanır.

2) Ziyaretçilerin koridorlarda keyfi dolaşmalarını önler, şüpheli harekette bulunanların takibini yapar. Bina içinde uygunsuz davrananları ilgili amirlerine ve güvenlik personeline bildirir.

3) Görev alanı içerisindeki çalışma odalarının kontrolünü yapar, elektrikli araç ve tesisatların enerjilerinin kesildiğini, kapı ve pencerelerin kapalı olduğunu, içeride kimsenin kalmadığını kontrol ederek görevini tamamlar.

4) İlgi (g) talimat ekinde yer alan günlük emniyet kontrol çizelgesini (ek-k) imzalar.

 

Yukarıdaki resmi yazı doğrultusunda; velilerin okula giriş-çıkışlarında kısıtlamaya gidilebilir. Şöyle ki; velilerin görüşmek istediği birim/amir güvenlik tarafından öğrenilip, ilgili birim/kişilere haber verilir. Gerekli teyit alındıktan sonra ziyaretçi veli ile ilgili bilgiler ziyaretçi kayıt defterine yazılır ve veliye ZİYARETÇİ KARTI verilir. Nöbetçi öğretmen de velilerin koridorda keyfi dolaşmalarını önlemeli, şüpheli hareketleri olanları güvenliğe ya da idareye bildirmelidir.

Zorunluluktan dolayı (öğrencinin yanında olması rapor ile kanıtlanan vb.) okulda bulunmak durumunda olan velilere durumlarını belirtir yazı veya giriş kartı verilmelidir.

Yazar: İlker GEDİK Eklenme Tarihi: 08.10.2017 Güncellenme Tarihi: 2017-10-08 17:55:15  
Merkezi Sınavlarda Yardımcı Engelli Gözetmen Ödemesi Kimlere Yapılır?
Tarih: 22.06.2020

Merkezi sınavlarda yardımcı engelli gözetmen ödemesi hem başkana hem gözetmene mi yapılır?... Devamı...

 

Covid-19 Nedeniyle Tatil Edilen Günlerde Yüksek Lisans Ve Doktora Yapanlara Artırımlı Ek Ders
Tarih: 22.06.2020

Covid-19 nedeniyle tatil edilen günlerde yüksek lisans ve doktora yapanlara %5 ve %15 artırımlı ek ders ödemesi yapılır mı?... Devamı...

 

İdari İzinli Günlerde (Covid-19) İzinden Dönüp Göreve Başlayanlara Ek Ders Ücreti Ödenir M
Tarih: 18.04.2020

İdari izinli günlerde (Covid-19) izinden dönüp (aylıksız izin, doğum sonrası analık izni vb.) göreve başlayanlara ek ders ücreti ödenir mi?... Devamı...

 

Nisan Ayında Ek Dersler Nasıl Hesaplanacak?
Tarih: 28.03.2020

İYEP, destek eğitim, evde eğitim vb. eklenecek mi?... Devamı...

 

İdari İzin Günlerinde İYEP,DYK Ücretleri Ödenir Mi?
Tarih: 25.03.2020

İdari izin günlerinde İYEP, DYK ücretleri ödenir mi?... Devamı...

 

SON EKLENEN MEVZUATLAR
SON EKLENEN HABERLER
BAĞLANTILAR
Bugün ziyaretçi | Toplam ziyaretçi
139 416376