Bilimsel Toplantıya Katılan Öğretmenlere Harcırah Verilir Mi?
08.10.2017

Bilimsel toplantıya katılan öğretmenlere harcırah verilir mi? Verilirse şartı var mıdır?

 

MEB Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazılarında

 

1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;

a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),

b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,

c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,

ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması,

kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.

2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde - kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla - yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.

3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir denilmiştir.

 

Yine Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 27.08.2014 tarih ve 3572005 sayılı Bilimsel Toplantılar konulu yazılarında bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalara değinilmiştir.

 

1- Söz konusu genelge yurt içindeki üniversitelerimiz tarafından yapılan toplantılara yöneliktir. Yurt dışındaki üniversitelerin yaptığı bilimsel toplantılar bu genelgenin kapsamına girmemektedir.

2- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre valiliklerin ildeki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na bağlı tüm personelle ilgili tasarruf hakları bulunmaktadır. Bu nedenle; görevlendirme işlemi, eğitim-öğretimin aksamaması için öğretmenin veya öğrencilerin ders saatleri ve durumları dikkate alınarak Valiliğin yetkisine bırakılmıştır.

3- Bilimsel toplantının ilgili üniversitenin kendi faaliyeti olması gerekmektedir. Üniversiteler tarafından destek verilen veya organizasyonu bir grup akademisyen tarafından yapılan toplantılar genelge kapsamında değildir. Bu nedenle görevlendirme onayı alınmadan önce bilimsel toplantı ile ilgili ( faaliyetin sitesine bakılabilir) araştırma yapılmasında yarar bulunmaktadır.

4- Aynı bildirinin, bazen birden fazla sahibinin olduğu ve her birinin aynı bildiri için görevlendirme istedikleri görülmektedir. Böyle durumlarda bildiriyi sunacak kişiye izin verilecektir.

5- Bazı bildiri sahiplerinin, bilimsel toplantının yapıldığı şehre -toplantı takvimine göre- bildiriyi sunacağı gün geldikleri ve bildiriyi sunduktan sonra aynı gün şehirden ayrıldıkları gözlemlenmiştir.

Genelgemiz; yönetici ve öğretmenlerimizin bu tür bilimsel toplantılara katılarak, hem mesleki gelişimlerine, hem de alan bilgilerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yararlı olacağı düşüncesiyle yayınlanmıştır. Burada esas olan, görevlendirilen kişinin sadece kendi bildirisini sunması değil, diğer katılımcılar tarafından sunulacak bildirileri de takip ederek/dinleyerek mesleki bilgilerine katkı sağlamasıdır.

Bu nedenle; görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerimin yolluk beyannameleri yapılırken gidiş ve dönüş tarihlerine dikkat edilecektir.

 

Yukarıdaki mevzuat bilgileri doğrultusunda;

* Yurt içindeki üniversiteler tarafından yapılan bilimsel toplantılara (üniversitenin kendi faaliyeti olması gerekir) öğretmen ve yöneticilerin katılmaları Valiliklerin takdirine (yetki devri varsa kaymakam, ilçe milli eğitim müdürü, okul müdürü) bırakılmıştır.

* Katılmak istenilen bilimsel toplantının öğretmenin ve yöneticilerin kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları) gerekir.

* Bilimsel toplantılara her katılana değil, sadece sunum yapanlara harcırah verilir.

* Sadece sunum yapmak değil, bütün bildirilerin takip edilmesi gerekir.

Yazar: İlker GEDİK Eklenme Tarihi: 08.10.2017 Güncellenme Tarihi: 2017-10-08 11:23:45  
Merkezi Sınavlarda Yardımcı Engelli Gözetmen Ödemesi Kimlere Yapılır?
Tarih: 22.06.2020

Merkezi sınavlarda yardımcı engelli gözetmen ödemesi hem başkana hem gözetmene mi yapılır?... Devamı...

 

Covid-19 Nedeniyle Tatil Edilen Günlerde Yüksek Lisans Ve Doktora Yapanlara Artırımlı Ek Ders
Tarih: 22.06.2020

Covid-19 nedeniyle tatil edilen günlerde yüksek lisans ve doktora yapanlara %5 ve %15 artırımlı ek ders ödemesi yapılır mı?... Devamı...

 

İdari İzinli Günlerde (Covid-19) İzinden Dönüp Göreve Başlayanlara Ek Ders Ücreti Ödenir M
Tarih: 18.04.2020

İdari izinli günlerde (Covid-19) izinden dönüp (aylıksız izin, doğum sonrası analık izni vb.) göreve başlayanlara ek ders ücreti ödenir mi?... Devamı...

 

Nisan Ayında Ek Dersler Nasıl Hesaplanacak?
Tarih: 28.03.2020

İYEP, destek eğitim, evde eğitim vb. eklenecek mi?... Devamı...

 

İdari İzin Günlerinde İYEP,DYK Ücretleri Ödenir Mi?
Tarih: 25.03.2020

İdari izin günlerinde İYEP, DYK ücretleri ödenir mi?... Devamı...

 

SON EKLENEN MEVZUATLAR
SON EKLENEN HABERLER
BAĞLANTILAR
Bugün ziyaretçi | Toplam ziyaretçi
151 416388