72 Aylık Ve Üzeri Olan Öğrenciler Ana Sınıfına Kaydedilebilir Mi?
06.08.2017

72 aylık ve üzeri öğrenciler ana sınıfına kaydedilebilir mi?

 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 29. maddesinin 1. fıkrasında

 

MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) 37-66 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, bu bireyler için okul öncesi eğitim Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ile velisinin yazılı onayı doğrultusunda eylül ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabilir. e-Okul sistemi üzerinden kaydı yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar velisinin resmi başvurusu ve il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile uygun kuruma yerleştirilir denilmektedir.

 

Konu ile ilgili Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.10.2016 tarih ve 160-E.11088495 sayılı Okul Öncesi Dönemde Eğitim konulu yazılarında yönetmelik maddesine atıfta bulunulmuş; Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile velilerinin yazılı onayı doğrultusunda eylül ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabileceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu talepler doğrultusunda yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla devam etmekte olunan okulca hazırlanan ''okul öncesine devam etmesinin uygun olduğu belirtilen tutanak, rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca hazırlanan rapor ve hastanelerce verilmiş sağlık raporu'' olan 2016-2017 eğitim öğretim yılı Eylül ayı sonu itibariyle 78 ayını tamamlamamış özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin okul öncesi eğitimine kayıtlarının yapılabilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

** Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden 78 aya kadar okul öncesi eğitimlerinin uzatılabileceği belirtilmiştir. 78 ay ve üzeri olan öğrencilerin ise aksi bir yazı yayımlanmadığı sürece 1. sınıfa kayıtları zorunludur.

 

** Özel eğitim ihtiyacı olmayan öğrencilerden 72 ay ve üzeri olanların 1. sınıfa kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

Yazar: İlker GEDİK Eklenme Tarihi: 06.08.2017 Güncellenme Tarihi: 2017-08-06 10:01:05  
İl Sınırları İçinde Gerçekleştirilecek Sosyal Etkinlikler İçin İzin Verme Yetkili Amir Ki
Tarih: 14.01.2018

İl sınırları içinde gerçekleştirilecek sosyal etkinlikler için (gezi, yarışma vb.) izin vermeye yetkili amir kimdir?... Devamı...

 

Doğuma Bağlı Olarak Ücretsiz İzin Kullanan Öğretmenlerin Derece/Kademe İlerlemesi Ne Zaman Y
Tarih: 14.01.2018

Doğuma bağlı olarak ücretsiz izin kullanan öğretmenlerin derece/kademe ilerlemesi ne zaman yapılır?... Devamı...

 

Müdür Yetkili Öğretmenler Artırımlı Ek Dersten Yararlanabilecekler Mi?
Tarih: 14.01.2018

Müdür Yetkili Öğretmen olarak görev yapanlar artırımlı ek dersten (+4) yararlanabilecekler midir?... Devamı...

 

KHK İle Kadroya Geçenlerden 5434 Sayılı Kanuna Tabi Olmak İsteyenler İçin Gerekli Şartlar Ne
Tarih: 05.11.2017

KHK ile kadroya geçenlerden 5434 Sayılı Kanuna tabi olmak isteyenler için gerekli şartlar nelerdir?... Devamı...

 

Okulda Kurulan Tören Komitesi Ulusal Ve Resmi Bayram Tören Programlarını Erkene Alma Yetkisi Var
Tarih: 05.11.2017

Okulda kurulan tören komitesi Ulusal Ve Resmi Bayram tören programlarını erkene alabilir mi?... Devamı...

 

SON EKLENEN MEVZUATLAR
SON EKLENEN HABERLER
BAĞLANTILAR
Bugün ziyaretçi | Toplam ziyaretçi
232 122105