72 Aylık Ve Üzeri Olan Öğrenciler Ana Sınıfına Kaydedilebilir Mi?
06.08.2017

72 aylık ve üzeri öğrenciler ana sınıfına kaydedilebilir mi?

 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 29. maddesinin 1. fıkrasında

 

MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) 37-66 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, bu bireyler için okul öncesi eğitim Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ile velisinin yazılı onayı doğrultusunda eylül ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabilir. e-Okul sistemi üzerinden kaydı yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar velisinin resmi başvurusu ve il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile uygun kuruma yerleştirilir denilmektedir.

 

Konu ile ilgili Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.10.2016 tarih ve 160-E.11088495 sayılı Okul Öncesi Dönemde Eğitim konulu yazılarında yönetmelik maddesine atıfta bulunulmuş; Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile velilerinin yazılı onayı doğrultusunda eylül ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabileceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu talepler doğrultusunda yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla devam etmekte olunan okulca hazırlanan ''okul öncesine devam etmesinin uygun olduğu belirtilen tutanak, rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca hazırlanan rapor ve hastanelerce verilmiş sağlık raporu'' olan 2016-2017 eğitim öğretim yılı Eylül ayı sonu itibariyle 78 ayını tamamlamamış özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin okul öncesi eğitimine kayıtlarının yapılabilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

** Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden 78 aya kadar okul öncesi eğitimlerinin uzatılabileceği belirtilmiştir. 78 ay ve üzeri olan öğrencilerin ise aksi bir yazı yayımlanmadığı sürece 1. sınıfa kayıtları zorunludur.

 

** Özel eğitim ihtiyacı olmayan öğrencilerden 72 ay ve üzeri olanların 1. sınıfa kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

Yazar: İlker GEDİK Eklenme Tarihi: 06.08.2017 Güncellenme Tarihi: 2017-08-06 10:01:05  
Velilerin Okula Giriş-Çıkışları İçin Kısıtlama Yapılır Mı?
Tarih: 08.10.2017

Velilerin okula giriş-çıkışlarında kısıtlama yapılır mı? Bu durumla ilgili düzenlemeye gidilir mi?... Devamı...

 

Bilimsel Toplantıya Katılan Öğretmenlere Harcırah Verilir Mi?
Tarih: 08.10.2017

Bilimsel toplantıya katılan öğretmenlere harcırah verilir mi? Verilirse şartı var mıdır?... Devamı...

 

KHK İle Kadroya Geçen Öğretmenlere Geriye Dönük İki Yıla Bir Kademe Verilir Mi?
Tarih: 24.09.2017

KHK ile kadroya geçen öğretmenlere geriye dönük iki yıla bir kademe verilir mi?... Devamı...

 

Normal Öğretim Yapılan Okullarda Ana Sınıfında İkili Eğitim Yapılıyorsa İdarecilerin Ek D
Tarih: 23.09.2017

Normal öğretim yapılan okullarda ana sınıfında ikili eğitim yapılıyorsa idarecilerin ek ders durumu nasıl olur?... Devamı...

 

Yenilenen Öğretim Programları Hangi Sınıflarda Ve Derslerde Uygulanacak?
Tarih: 07.09.2017

İlkokullar için yenilenen öğretim programları hangi sınıflarda ve hangi derslerde uygulanacak?... Devamı...

 

SON EKLENEN MEVZUATLAR
SON EKLENEN HABERLER
BAĞLANTILAR
Bugün ziyaretçi | Toplam ziyaretçi
141 79740