İlkokullarda Taşınır Kayıt Yetkilisi Ve Taşınır Kontrol Yetkilisi Kimlerdir?
22.01.2017

İlkokullarda taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi kimlerdir?

 

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında

 

(1) Taşınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Dış temsilciliklerde taşınır kayıt yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt yetkilisi görevlendirilebilir. Kamu idarelerince ihtiyaç duyulması halinde birden fazla harcama biriminin taşınır kayıtları harcama birimleri itibarıyla ayrı ayrı tutulmak kaydıyla, bir taşınır kayıt yetkilisi tarafından yürütülebilir.


(2) Taşınır kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemleri kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların bir alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirilir. Personel yetersizliği nedeniyle taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilemeyen harcama birimlerinde ise bu görev harcama yetkilisi tarafından yerine getirilir denilmektedir.

 

Strateji Geliştirme Bakanlığının 29.06.2016 tarih ve 809.99-E.7179453 sayılı Taşınır Kontrol Yetkilisi konulu yazılarında Taşınır Kayıt Yekilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisinin kim olacağı açıklanmıştır.

 

Temel eğitim kurumlarında (ilkokul ve ortaokul) : taşınır kayıt yetkilisi okul müdürleri harcama yetkilisi de il/ilçe milli eğitim müdürü olduğundan, taşınır kontrol yetkilisi il/ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki aynı zamanda konsolide görevlisi olan şube müdürleri olarak belirlenmiştir.

 

Ortaöğretim kurumlarında (lise vb.) : taşınır kayıt yetkilisi okul müdür yardımcısı harcama yetkilisi de okul müdürü olduğundan taşınır kayıt yetkilisi varsa okul başmuavini olarak belirlenmiştir. Yoksa okul müdürü hem taşınır kontrol yetkilisi hem de harcama yetkilisi olarak 14 nolu cetveli imzalayacaktır.

 

İl/ilçe müdürlükleri : harcama yetkilisine en yakın kişi olarak belirlenmesi gerektiğinden il/ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki konsolide yetkilileri taşınır kontrol yetkilisi olarak belirlenmiştir.

 

Merkez birimler : Bakanlık merkezi harcama birimlerinde harcama yetkilisine en yakın ünvan olan Daire Başkanı olarak taşınır kontrol yetkilisi olarak belirlenmiştir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre; ilkokullar için taşınır kayıt yetkilisi "OKUL MÜDÜRÜ", taşınır kontrol yetkilisi ise "ŞUBE MÜDÜRÜ"dür.

Yazar: İlker GEDİK Eklenme Tarihi: 22.01.2017 Güncellenme Tarihi: 2017-01-23 00:28:32  
Merkezi Sınavlarda Yardımcı Engelli Gözetmen Ödemesi Kimlere Yapılır?
Tarih: 22.06.2020

Merkezi sınavlarda yardımcı engelli gözetmen ödemesi hem başkana hem gözetmene mi yapılır?... Devamı...

 

Covid-19 Nedeniyle Tatil Edilen Günlerde Yüksek Lisans Ve Doktora Yapanlara Artırımlı Ek Ders
Tarih: 22.06.2020

Covid-19 nedeniyle tatil edilen günlerde yüksek lisans ve doktora yapanlara %5 ve %15 artırımlı ek ders ödemesi yapılır mı?... Devamı...

 

İdari İzinli Günlerde (Covid-19) İzinden Dönüp Göreve Başlayanlara Ek Ders Ücreti Ödenir M
Tarih: 18.04.2020

İdari izinli günlerde (Covid-19) izinden dönüp (aylıksız izin, doğum sonrası analık izni vb.) göreve başlayanlara ek ders ücreti ödenir mi?... Devamı...

 

Nisan Ayında Ek Dersler Nasıl Hesaplanacak?
Tarih: 28.03.2020

İYEP, destek eğitim, evde eğitim vb. eklenecek mi?... Devamı...

 

İdari İzin Günlerinde İYEP,DYK Ücretleri Ödenir Mi?
Tarih: 25.03.2020

İdari izin günlerinde İYEP, DYK ücretleri ödenir mi?... Devamı...

 

SON EKLENEN MEVZUATLAR
SON EKLENEN HABERLER
BAĞLANTILAR
Bugün ziyaretçi | Toplam ziyaretçi
137 356895