4. Sınıflarda Yazılı Sınavı Sayılarında Değişiklik Yapılabilir Mi?
11.12.2016

* 4. Sınıf yazılı sınavı sayılarında değişiklik yapılabilir mi? * Görsel Sanatlar dersinde yazılı sınav yapılacak mı? * Oyun Ve Fiziki Etkinlikler ile Müzik derslerinde yazılı sınav yapılmalı mıdır?

 

Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 22. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde ve aynı maddenin 3. fıkrasında

 

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

 

a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

 

(3) (Değişik Fıkra: RG 16/06/2016-29744) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir denilmektedir.

 

Aynı yönetmeliğin "Zümre Öğretmenler Kurulu" başlıklı 35. maddesinin 4. fıkrasında ise kurulda görüşülecek konulara yer verilmiştir.

 

(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.

 

Yukarıda belirtilen yönetmelik maddeleri gereği;

 

1) Zümre Öğretmenler Kurulunda yönetmelikte net olarak verilen bir maddeyi kurul kararı alarak değiştirmek mümkün değildir ki zaten kurulda görüşülecek konular arasında ölçme değerlendirme sayısı değil araçlarının olduğu açıkça belirtilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri dersinde kurul kararı alıp 3 yazılı sınav yapmak mümkün değildir. Aynı şekilde verilen ders etkinliklere katılım puanlarının sayısı da değiştirilemez.

 

2) Görsel Sanatlar dersinde yazılı sınav yapılmayacak olup ürün dosyası puanı ve 2 tane ders etkinliklere katılım puanı verilecektir.

 

3) Oyun Ve Fiziki Etkinlikler ile Müzik derslerinde (Bakanlık tarafından aksi bir görüş belirtilmediği sürece) en az 2 sınav puanı girilmelidir. Bu sınavlardan 2 tanesi yazılı sınav veya uygulama sınavı olabileceği gibi 1 tane yazılı sınav 1 tane de uygulama sınavı olabilir. Dikkat edilmesi gereken uygulama sınavının belli bir ölçme değerlendirrme formu tutularak uygulanmasıdır.

Yazar: İlker GEDİK Eklenme Tarihi: 11.12.2016 Güncellenme Tarihi: 2016-12-11 19:05:57  
Merkezi Sınavlarda Yardımcı Engelli Gözetmen Ödemesi Kimlere Yapılır?
Tarih: 22.06.2020

Merkezi sınavlarda yardımcı engelli gözetmen ödemesi hem başkana hem gözetmene mi yapılır?... Devamı...

 

Covid-19 Nedeniyle Tatil Edilen Günlerde Yüksek Lisans Ve Doktora Yapanlara Artırımlı Ek Ders
Tarih: 22.06.2020

Covid-19 nedeniyle tatil edilen günlerde yüksek lisans ve doktora yapanlara %5 ve %15 artırımlı ek ders ödemesi yapılır mı?... Devamı...

 

İdari İzinli Günlerde (Covid-19) İzinden Dönüp Göreve Başlayanlara Ek Ders Ücreti Ödenir M
Tarih: 18.04.2020

İdari izinli günlerde (Covid-19) izinden dönüp (aylıksız izin, doğum sonrası analık izni vb.) göreve başlayanlara ek ders ücreti ödenir mi?... Devamı...

 

Nisan Ayında Ek Dersler Nasıl Hesaplanacak?
Tarih: 28.03.2020

İYEP, destek eğitim, evde eğitim vb. eklenecek mi?... Devamı...

 

İdari İzin Günlerinde İYEP,DYK Ücretleri Ödenir Mi?
Tarih: 25.03.2020

İdari izin günlerinde İYEP, DYK ücretleri ödenir mi?... Devamı...

 

SON EKLENEN MEVZUATLAR
SON EKLENEN HABERLER
BAĞLANTILAR
Bugün ziyaretçi | Toplam ziyaretçi
152 416389