Müdür Yardımcısı, Öğretmeni Gelmeyen Sınıfların Dersine Girmek Zorunda Mıdır?
04.12.2016

Müdür Yardımcıları öğretmeni gelmeyen sınıfların dersine girmek zorunda mıdır? Bunun yasal dayanağı var mıdır? (İlkokullar için)

 

9 Mart 1992 tarih ve 21166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Okul Müdürünün Yetki Ve Sorumluluğu" başlığının 73. maddesinin f fıkrasında

 

f) Kısa süre içinde herhangi bir sebeple boş geçen derslerde, varsa fazla öğretmeni, nöbetçi öğretmeni, dersi bulunmayan stajyer öğretmeni yahut müdür yardımcılarından birini görevlendirir.
Mazeretleri sebebiyle bir ay ve daha uzun süre göreve gelmeyeceği anlaşılan branş veya sınıf öğretmenlerinin yerine, çevre okullarda maaş karşılığı dersini dolduramayan branş ve sınıf öğretmenlerinden görevlendirme yapılmasını sağlar veya mevcut öğretmenler arasında yeni bir sınıf veya ders dağıtımı düzenlenmesi yapar yahut ücretle öğretmen görevlendirilmesi için üst makamlara başvurur
denilmiştir.

 

Fakat, 7 Ağustos 1992 tarih ve 21308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak değişen ve yeniden yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Okul Müdürünün Yetki Ve Sorumluluğu" başlıklı 72. maddesinde yukarıda bahsi geçen madde değiştirilmiş ve bugünkü maddenin temelini oluşturmuştur.

 

Madde 72 — Müdür kanun, yönetmelik, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini yürütmeye, düzene koymaya, denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur. 

 

Bugün yürürlükte olan Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Okul Müdürünün Görev, Yetki Ve Sorumluluğu" başlıklı 39. maddesi ve "Müdür Yardımcısı" başlıklı 41. maddesi şu şekildedir:

 

MADDE 39 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile Bakanlık ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

 

MADDE 41 – (1) Müdürün ve müdür başyardımcısının olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

 

09.10.2009 tarih ve 82019 sayılı Personel Genel Müdürlüğünün "Yöneticilerin Aylık Karşılığı Ders Görevleri" başlıklı yazısında, herhangi bir nedenle boş geçen dersleri ( ders öğretmeninin olmayışı, öğretmenin mazeret izni-ücretsiz izin alması vb. durumlar ) okutmak suretiyle maaş karşılığı derslere girebilecekleri, böyle bir durum yoksa Sınıf Öğretmeni olan yöneticilerin derse girmelerine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

 

1- İlköğretim okullarında görevli olup alanı "sınıf öğretmenliği" olan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini bu okullarda herhangi bir nedenle boş geçen dersleri okutmak suretiyle yerine getireceklerdir. Bu şekilde girebilecekleri ders bulunmaması durumunda ise aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmek üzere sınıf öğretmeni bulunan 1-5'inci sınıflarda derse girmelerine gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, bu yöneticilerden aylık karşılığı ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini alanları dışındaki dersleri okutmak suretiyle yerine getirmek isteyenlerin, bu alanlarda ders görevi alabilmeleri mümkün olabilecektir.

 

Yukarıdaki mevzuat bilgileri doğrultusunda; öğretmeni gelmeyen sınıfların boş geçen derslerine öncelikli olarak nöbetçi öğretmen, dersine branş öğretmeni giren sınıf öğretmeni ve Müdür tarafından tebliğ edilen görevler konulu yazıda belirtilmişse ve sözlü bir emir verilmişse Müdür Yardımcısı girer.

 

Müdür Yardımcısına tebliğ edilen "Görevleri" konulu yazıda bu konuda herhangi bir madde yoksa ve müdür tarafından sözlü bir emir de verilmemişse, boş geçen sınıfla ilgili nasıl bir yol izleneceğini belirlemek Nöbetçi Müdür Yardımcısının sorumluluğu ve yetkisindedir. Nöbetçi Müdür Yardımcısı, öncelikli olarak nöbetçi öğretmeni, mümkün değilse dersine giren branş öğretmenini sınıfta görevlendirebilir. Nöbetçi öğretmen ve dersine branş öğretmeni giren sınıf öğretmeni bulunmuyorsa Müdür Yardımcısı sorumluluk alarak derse girebilir veya güvenlik tedbiri olarak sınıftaki öğrencileri diğer sınıflara paylaştırabilir.

Yazar: İlker GEDİK Eklenme Tarihi: 04.12.2016 Güncellenme Tarihi: 2016-12-04 19:38:10  
Merkezi Sınavlarda Yardımcı Engelli Gözetmen Ödemesi Kimlere Yapılır?
Tarih: 22.06.2020

Merkezi sınavlarda yardımcı engelli gözetmen ödemesi hem başkana hem gözetmene mi yapılır?... Devamı...

 

Covid-19 Nedeniyle Tatil Edilen Günlerde Yüksek Lisans Ve Doktora Yapanlara Artırımlı Ek Ders
Tarih: 22.06.2020

Covid-19 nedeniyle tatil edilen günlerde yüksek lisans ve doktora yapanlara %5 ve %15 artırımlı ek ders ödemesi yapılır mı?... Devamı...

 

İdari İzinli Günlerde (Covid-19) İzinden Dönüp Göreve Başlayanlara Ek Ders Ücreti Ödenir M
Tarih: 18.04.2020

İdari izinli günlerde (Covid-19) izinden dönüp (aylıksız izin, doğum sonrası analık izni vb.) göreve başlayanlara ek ders ücreti ödenir mi?... Devamı...

 

Nisan Ayında Ek Dersler Nasıl Hesaplanacak?
Tarih: 28.03.2020

İYEP, destek eğitim, evde eğitim vb. eklenecek mi?... Devamı...

 

İdari İzin Günlerinde İYEP,DYK Ücretleri Ödenir Mi?
Tarih: 25.03.2020

İdari izin günlerinde İYEP, DYK ücretleri ödenir mi?... Devamı...

 

SON EKLENEN MEVZUATLAR
SON EKLENEN HABERLER
BAĞLANTILAR
Bugün ziyaretçi | Toplam ziyaretçi
140 416377