KHK İle Kadroya Geçen Öğretmenlere 8 Yıla 1 Kademe Uygulaması Ne Zaman Uygulanır?
07.06.2019

632 sayılı KHK ile kadroya geçen öğretmenlerden 8 yıl disiplin cezası almayanlara 1 kademe ilerlemesi uygulaması ne zaman uygulanır?

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinde

Madde 64 – (Değişik: 13/2/2011-6111/100 md.)

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır denilmektedir.

 

Ayrıca Devlet Personel Başkanlığının 05/11/2013 tarih ve 20587 sayılı görüş yazılarının mütalaa kısmında

 

- 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilen personelde herhangi bir sicil notu uygulaması söz konusu olmadığından göreve başlamalarını müteakip sekizinci yılını doldurmaları ve herhangi bir disiplin cezası almamaları durumunda bir kademe ilerlemesi uygulanacağı,


- 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 5 inci bendinde de belirtildiği üzere kademe ilerlemesi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın personelin sekiz yılı tamamlaması durumunda, hak kazandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygulanacağı, yani tüm personelin yılbaşında toplu olarak herhangi bir kademe ilerlemesi almasının söz konusu olmadığı mütalaa edilmektedir denilmiştir.

 

Görüş yazısından da anlaşılacağı üzere, 8 yıl disiplin cezası almayanlara verilecek kademe ilerlemesi uygulaması için 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 25 Şubat değil personelin kademe ilerlemesini hak kazandığı tarih dikkate alınmalıdır. Ayrıca bu uygulamanın yılda bir sefer toplu olarak uygulanması da yasal dayanağı olmayan yanlış bir uygulamadır.

 

632 sayılı KHK ile kadroya geçen öğretmenlere geçmişe dönük hakları verilmesine rağmen, 8 yıl disiplin cezası almayanlara 1 kademe ilerlemesi hakkı sicil puanları olmadığı için tanınmamış ve bu uygulama için kadroya geçiş tarihleri olan 14.06.2011 tarihi (25.02.2011'den sonra göreve başlayanlar) esas alınmıştır.

 

Devlet Personel Başkanlığının görüş yazıları ve dilekçe örneği için aşağıdaki linki tıklayınız.

 

http://ilkergedik.net/dokuman-detay.php?id=158&cat_id=10

Yazar: İlker GEDİK Eklenme Tarihi: 07.06.2019 Güncellenme Tarihi: 2019-06-09 19:37:20  
İdari Veya Görevli İzinli Öğretmene Nöbet Ücreti Yazılır Mı?
Tarih: 01.07.2019

İdari izinli olan veya sosyal etkinlikler kapsamında görevli izinli olan idareci ve öğretmene nöbet ücreti yazılır mı?... Devamı...

 

Bayram Haftası Ek Ders Nasıl Yazılmalıdır?
Tarih: 18.06.2019

Bayram Haftası (03-07 Haziran 2019) idarecilere, sınıf öğretmenlerine ve rehber öğretmenlere ek ders nasıl yazılmalıdır?... Devamı...

 

KHK İle Kadroya Geçen Öğretmenlere 8 Yıla 1 Kademe Uygulaması Ne Zaman Uygulanır?
Tarih: 07.06.2019

632 sayılı KHK ile kadroya geçen öğretmenlerden 8 yıl disiplin cezası almayanlara 1 kademe ilerlemesi uygulaması ne zaman uygulanır?... Devamı...

 

Seminer İçin Görevlendirilen Öğretmen Destek Eğitim Odası Ücretini Alabilir Mi?
Tarih: 30.12.2018

Seminer görevi olduğu için destek eğitim odasındaki çalışmasını yapamayan öğretmen destek eğitim odası ücretini alabilir mi?... Devamı...

 

6111 Sayılı Kanundan Önce Alınan Takdirnameler Üstün Başarı Belgesi Alımında Dikkate Alın
Tarih: 16.12.2018

25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 Sayılı Kanundan önce alınan Takdirname Belgeleri Üstün Başarı Belgesi alımında sayılır mı?... Devamı...

 

SON EKLENEN MEVZUATLAR
SON EKLENEN HABERLER
BAĞLANTILAR
Bugün ziyaretçi | Toplam ziyaretçi
77 283172