9-10 Haziran 2018 İdareci Ve Öğretmenlerin Ek Dersleri Nasıl Yazılacak?
21.06.2018

9-10 Haziran 2018 Cumartesi ve Pazar günleri İdareci Ve Öğretmenlerin Ek Dersleri Nasıl Yazılacak?

 

Devlet Memurları Kanununun 176.maddesinde

 

Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna görebelirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir denilmektedir.

 

2007/19 sayılı Genelgenin 1. maddesinde

 

Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir hükmüne yer verilmiştir.

 

Ayrıca İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 18.06.2018 tarih ve 869-E.11833445 sayılı Ek Ders Ücreti konulu yazılarında

 

Bu itibarla, öğretmenlerin cumartesi ve pazar günlerine denk gelen 09-10.06.2018 tarihlerinde yapmış oldukları meslekle ilgili çalışmalarına bağlı olan ek ders ücretlerinin, gündüz öğretimi için öngörülen gösterge rakamı üzerinden ödenmesi gerekmektedir şeklinde görüş bildirmiştir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat gereği; seminer çalışması yüz yüze yapılan bir öğretim faaliyeti olmadığından 9-10 Haziran 2018 Cumartesi ve Pazar günlerine denk gelen seminer çalışması için verilecek ek ders ücretleri gündüz öğretimi için öngörülen katsayı üzerinden (140) ödenmesi gerekmektedir. Yani öğretmenlere seminer çalışması hafta sonu olduğu için artırımlı bir ek ders ödemesi yapılmayacaktır.

 

2006/11350 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 6. maddesinin 3. fıkrasında

 

Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 25.06.2018 tarih ve 12254002 sayılı yazılarında  Ek derslere ilişkin kararda cumartesi ve pazar günleri yapılan meslekle ilgili çalışma nedeniyle eğitim kurumlarında bulunan yöneticilere, bu yönetim görevi karşılığında ek ders ücreti ödeneceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediğine ve 2007/19 Sayılı Genelgenin 17. maddesinin 4. paragrafına atıfta bulunularak idarecilere ek ders ödenmeyeceği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, öğretmenlerin cumartesi ve pazar günlerine denk gelen 09-10.06.2018 tarihlerinde eğitim kurumlarında yapmış oldukları meslekle ilgili çalışmaları nedeniyle eğitim kurumunda bulunan yöneticilere, bu yönetim görevleri karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

 

9 ve 10 Haziran 2018 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilen mesleki çalışmalar için fiilen katılan öğretmenlere ilgili karar gereği ek ders ücreti ödenecek olup,  idareciler için herhangi bir ek ders ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

Yazar: İlker GEDİK Eklenme Tarihi: 21.06.2018 Güncellenme Tarihi: 2018-06-26 20:32:23  
Merkezi Sınavlarda Yardımcı Engelli Gözetmen Ödemesi Kimlere Yapılır?
Tarih: 22.06.2020

Merkezi sınavlarda yardımcı engelli gözetmen ödemesi hem başkana hem gözetmene mi yapılır?... Devamı...

 

Covid-19 Nedeniyle Tatil Edilen Günlerde Yüksek Lisans Ve Doktora Yapanlara Artırımlı Ek Ders
Tarih: 22.06.2020

Covid-19 nedeniyle tatil edilen günlerde yüksek lisans ve doktora yapanlara %5 ve %15 artırımlı ek ders ödemesi yapılır mı?... Devamı...

 

İdari İzinli Günlerde (Covid-19) İzinden Dönüp Göreve Başlayanlara Ek Ders Ücreti Ödenir M
Tarih: 18.04.2020

İdari izinli günlerde (Covid-19) izinden dönüp (aylıksız izin, doğum sonrası analık izni vb.) göreve başlayanlara ek ders ücreti ödenir mi?... Devamı...

 

Nisan Ayında Ek Dersler Nasıl Hesaplanacak?
Tarih: 28.03.2020

İYEP, destek eğitim, evde eğitim vb. eklenecek mi?... Devamı...

 

İdari İzin Günlerinde İYEP,DYK Ücretleri Ödenir Mi?
Tarih: 25.03.2020

İdari izin günlerinde İYEP, DYK ücretleri ödenir mi?... Devamı...

 

SON EKLENEN MEVZUATLAR
SON EKLENEN HABERLER
BAĞLANTILAR
Bugün ziyaretçi | Toplam ziyaretçi
149 416386